TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MIKES KELEMEN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

OM azonosító: 203064
Cím: 2800 Tatabánya Béke utca 8.
Telefon: 34/512-340
Fax: 34/512-341
E-mail: suli504@mikes-tbanya.sulinet.hu
Honlap: www.mikes-tbanya.sulinet.hu
Intézményvezető: Vargáné Vojnár Katalin


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)


2018. november 22. (csütörtök) 10:00 -14:10 óra 
Helye: iskola előadó terme (B9)


Induló képzési formák

 

SZAKKÖZÉPISKOLA - 8. OSZTÁLY SIKERES ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐEN

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

SZAKMACSOPORT

KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE,
OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG 

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0147

7. Informatika

3

Számítógép-szerelő, karbantartó
OKJ 34 523 02

általános iskola

22

SZAKGIMNÁZIUM - 8. OSZTÁLY SIKERES ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐEN

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

SZAKMACSOPORT

KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, 
OKJ SZÁMA

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG 

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0140

7. Informatika

4

Irodai informatikus
OKJ 52 481 02

gimnázium 4 évfolyam

15

+1

Informatikai rendszerüzemeltető
OKJ 54 481 06

érettségi

0141

19. Egyéb szolgáltatások

4

Ügyfélszolgálati ügyintéző
OKJ 52 841 02

gimnázium 4 évfolyam

15

16. Ügyvitel

+1

Irodai titkár
OKJ 54 346 03

érettségi

0142

2. Szociális szolgáltatások

4

Gyermek- és ifjúsági felügyelő
OKJ 31 762 01

gimnázium 4 évfolyam

15

+1

Szociális asszisztens
OKJ 54 762 02

érettségi

0143

2. Szociális szolgáltatások

4

Gyermek- és ifjúsági felügyelő
OKJ 31 762 01

gimnázium 4 évfolyam

15

+1

Kisgyermekgondozó, -nevelő
OKJ 54 761 02

érettségi


Felvételi eljárás


Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik.

Iskolánk

A Tatabányai Szakképzési Centrum Mikes Kelemen Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tagintézményként működik a 2800 Tatabánya, Béke utca 8. szám alatt két épületben. Intézményünk zöldövezetben, biztonságos, védett környezetben helyezkedik el, az alsógallai vasútállomás és a buszpályaudvar közelében.

A toll és a mécses iskolánk emblémáján azt jelképezi, hogy iskolánk nyitva áll, és lehetőséget kínál mindazoknak, akik pályaválasztás előtt állnak, akik pályamódosításra kényszerülnek, vagy hátrányos helyzetükön változtatni szeretnének. Sokszínű oktatási formánkat a mécses jelképezi megvilágítva a továbblépés lehetőségeit. Az iskolánkban oktató pedagógusok azt a célt tűzték maguk elé, hogy ebben nyújtanak segítséget valamennyi hozzánk beiratkozott tanulónak.

Nappali, esti és levelező tagozaton tanulhatnak diákjaink.

Az általános iskolai bizonyítvány megszerzését követően:

Szakközépiskolában egy szakmát választhatnak a hozzánk beiratkozók: 

Számítógép-szerelő, karbantartó                                                                                                    

 • Számítógépet kezel, szoftvereket használ.
 • Munkaszervezéssel kapcsolatos, általános műszaki tevékenységet végez.
 • Számítástechnikai berendezéseket karbantart. Hibajavítást, számítógép összeszerelést végez.
 • Telephelyre számítástechnikai berendezéseket, szoftvereket telepít.
 • Műszaki segítséget nyújt a felhasználók részére közvetlenül vagy telefonon, e-mailben vagy más elektronikus eszköz segítségével, többek között szoftverrel, hardverrel, számítógépes periféria berendezésekkel, hálózatokkal és internettel kapcsolatos problémákat diagnosztizál és old meg, illetve iránymutatást és támogatást nyújt a különféle rendszerek üzembe helyezését, telepítését és karbantartását illetően.

Itt a képzési idő 3 év. Az OKJ bizonyítvány megszerzését követően két év alatt érettségi vizsgát szerezhetnek nappali, esti vagy levelező tagozaton.

 

Az OKJ-s, szakmai bizonyítvány megszerzését követően:

Várjuk azok jelentkezését is, akik régebben szereztek szakmai, OKJ-s bizonyítványt és érettségi vizsgát szeretnének. Már a második szakma megszerzése is ingyenes! 

A szakgimnáziumba jelentkezők négy szakma között választhatnak nappali és esti tagozaton:

Irodai informatikus 4 év Informatikai rendszerüzemeltető +1 év                                               

 • Az informatikai rendszerüzemeltető általában egy kis- és közepes vállalat, intézmény, szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai szolgáltatásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat lát el.
 • Informatikai, hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának kialakításában és működtetésében.
 • Együttműködésre képes a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel.
 • Érettségivel együtt irodai informatikus OKJ-s végzettséget szerezhet, érettségi után +1 év alatt szerzi meg az informatikai rendszerüzemeltető végzettséget.

 
Ügyfélszolgálati ügyintéző 4 év Irodai titkár +1 év                                                                       

 • Az irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el.
 • Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.
 • Érettségivel együtt ügyfélszolgálati ügyintéző OKJ-s végzettséget szerezhet, érettségi után +1 év alatt szerzi meg az irodai titkár végzettséget.

 
Gyermek- és ifjúsági felügyelő 4 év Szociális asszisztens +1 év

 • A szociális asszisztens a szociális segítés alapfeladatait látja el.
 • Ügyiratot kezel, szociális gyermekvédelmi ügyeket intéz, közreműködik a szociális szolgáltatások megszervezésében, irányításában.
 • Szabadidős programokat szervez, szakemberek irányításával rehabilitációs programokat valósít meg.
 • Egészségmegőrző, egészségfejlesztő, mentálhigiénés tevékenységet folytat, ilyen programokat szervez.

 
Gyermek- és ifjúsági felügyelő 4 év Kisgyermekgondozó, -nevelő +1 év

 • A kisgyermekgondozó, -nevelő a 0-3 éves korú gyermekek ellátását bölcsödében, óvodában, gyermekotthonban - önállóan végzi.
 • Feladata a gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása.
 • Kialakítja a gyermek életterét, biztosítja az önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását.
 • Munkája során nem pótolja, hanem kiegészíti a családi nevelést, érzelmi biztonságot nyújt a kisgyermekek számára.
 • A szülőkkel állandó kapcsolatot tart; a kisgyermek fejlődésével, tevékenységével kapcsolatos dokumentációt vezet.

 
Az érettségi bizonyítvány megszerzését követően:

Várjuk azon diákok jelentkezését is, akik az érettségi megszerzését követően szeretnének szakmát tanulni. Ők az informatikai rendszerüzemeltető vagy az irodai titkár szakmák közül választhatnak. Már a második szakma is ingyenes! A képzési idő két év.


A tanítási órákon kívüli programok:

Pedagógiai programunkban is megfogalmaztuk fő feladatunknak a személyiség-, a közösségfejlesztést, a tanulási és a szociális hátrányok leküzdését. Ez egyrészt megvalósul a tanórákon, de emellett párhuzamosan a tanórán kívüli tevékenységeken (versenyek, projektnapok, Mikes-karácsony, Mikes-kupa, Mikes-farsang, 24 órás tanítás, Föld napja, LAN-partik, kirándulások). Testvériskolánk van Sepsiszentgyörgyön, Dunaszerdahelyen. Jó kapcsolatot ápolunk a gútai, alsóbodoki iskolával is. Pályázati lehetőségeket kihasználva diákjaink rendszeresen tarthatják ezekkel az iskolákkal a kapcsolatot kirándulások, közös kulturális programok keretében.


Az iskola által nyújtott szolgáltatások:

 • Diákkörök, szakkörök, sportköri és kulturális foglalkozások a tanulók igényei szerint.
 • Tehetséges tanulók felkészítése versenyekre, továbbtanulásra.
 • A hátrányokkal rendelkezők felzárkóztató segítése, gondozása.

Kollégiumi elhelyezés

 • Kollégiumi férőhely biztosítása a városi kollégiumban.