TATABÁNYAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KULTSÁR ISTVÁN SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

OM azonosító: 203064
Cím: 2900 Komárom, Klapka György út 56.
Telefon: 34/342-375
Fax: 34/342-375
E-mail: kultsar@kultsar.hu
Honlap: www.amckn.sk/kultsaristvan
Intézményvezető: Sipos Sándorné


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)


2018. november 30. (péntek) 8:00 - 12:00
2019. január 4. (péntek) 8:00 - 12:00


Induló képzési formák

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

SZAKMACSOPORT

KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0130

2. Szociális szolgáltatások

4+1

Kisgyermekgondozó,- nevelő

8 általános

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

17

0131

1. Egészségügy

4+1

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

8 általános

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

17

0132

3. Oktatás

4+1

Pedagógiai- és családsegítő munkatárs

8 általános

pályaalkalmassági vizsgálat

17

0133

3. Oktatás

4+1

Sportedző (sportág megjelölésével)

8 általános

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

pályaalkalmassági vizsgálat

17

0134

16. Ügyvitel

4+1

Irodai titkár

8 általános

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

pályaalkalmassági vizsgálat

17

0135

17. Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

 

4+1

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző

8 általános

17

0136

18. Vendéglátás-turisztika

4+1

Vendéglátás szervező

8 általános

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

pályaalkalmassági vizsgálat

26

0137

18. Vendéglátás-turisztika

3+2

Szakács

8 általános

egészségügyi alkalmassági vizsgálat

pályaalkalmassági vizsgálat

28


Felvételi


Az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján történik.

A jelentkezés módja

Az általános felvételi eljárásra a központilag biztosított és a jelentkezők által kitöltött jelentkezési lappal lehet jelentkezni a következő táblázatban megjelölt tagozatkódokkal.

Jelentkezési határidő: 2019. 02. 18.

A jelentkezési lap beszerezhető az általános iskolákban, illetve letölthető a www.oh.hu honlapról.

Valamennyi tanulmányi területre jelentkezhetnek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók.

Az iskola központi felvételi vizsgát nem tart, a jelentkezők felvétele a magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tartárgyak 5-6-7. osztály év végi és a 8. félévi osztályzataiból képzett pontszám alapján történik. Pontegyenlőség esetén a matematika eredménye a döntő.

Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsga a kerettanterv alapján előírt szakképesítéseknél és sport ágazaton van. Ezek időpontjáról a jelentkezőket postai úton értesítjük.


Pedagógia ágazat

A pályaalkalmassági vizsgálat két részből áll és két fős bizottság előtt zajlik.

1. rész

Motivációs beszélgetés az alábbi témákban:

 • Bemutatkozás
 • Személyes motiváció, miért ezt a szakot választottad?
 • Mit vársz a középiskolától?
 • Hogyan képzeled a jövődet?

2. rész

 • Egy 10 - 15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, a szöveg reprodukálása és beszélgetés. (A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelöljük ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adunk.)                           

Sport ágazat

Feladatok:

 1. 2000 m futás
 2. Kötélmászás
 3. Távolba dobás kézilabdával
 4. Ügyességi feladat: szlalom labdavezetés kosárlabdával, kosárra dobás
 5. Gimnasztika: 40 ütemű gimnasztikai gyakorlat bemutatása utánzással (előtornász)
 6. Koordinációs feladat (járás felfordított padon, feladattal)

 Ügyvitel ágazat

A pályaalkalmassági vizsgálat két részből áll.

1. rész

 • Tollbamondás (10 perc)

2. rész

Az írásbelit követően kötetlen beszélgetésen vesznek részt a jelentkezők az alábbi témákban:

 • Bemutatkozás
 • Személyes motiváció, miért ezt a szakot választottad?
 • Mit vársz a középiskolától?
 • Hogyan képzeled a jövődet?
 • Szerinted mi az ügyviteli titkár feladata?


Vendéglátóipar ágazat és szakács szakképesítés

A pályaalkalmassági vizsgálat két részből áll.

1. rész

 • Bemutatkozás.
 • Személyes motiváció, miért ezt az ágazatot, szakképzést választottad?

  2. rész

  • Egy 10 -15 soros nyomtatott szöveg felolvasása, a szöveg értelmezése és arról beszélgetés. (A szöveget vendéglátóipari témakörből jelöljük ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adunk.)
  • Termékek rendszerezése megadott szempontok alapján.


   Iskolánk


   Iskolánk küldetésnyilatkozata:
     olyan felnőtteket neveljünk  tanítványainkból, akik tanulmányaik befejezése után képesek lesznek alkalmazkodni a társadalom változó viszonyaihoz, a megszerzett szaktudással munkát tudnak vállalni és azt megfelelő színvonalon el tudják végezni Magyarországon vagy a globalizálódó Európa bármely országában, miközben személyiségük kiteljesedéséhez segítjük őket.

   Iskolánkban 4+1 éves szakgimnáziumi képzést, valamint érettségihez kötött 2 éves OKJ-s képzést folytatunk.

   A 9 -12. évfolyamokon a tanulók – közismereti és szakképzési kerettanterv alapján – az általános műveltséget megalapozó szakaszban szakmai érettségi vizsgára készülnek, ahol a közismereti tárgyak oktatásán felül ágazati szakképzés keretében szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. Az érettségi vizsgatárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika, valamint egy a szakmai ágazatnak megfelelő szakmai tárgy. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

   Az osztályaink száma nappali tagozaton kilenc, amelyből OKJ-s vizsgára elkészítő osztályok száma egy. Felnőttoktatásban 8 csoportunk van. 10 nagy osztályterem, 1 csoportszoba, 2 szaktanterem és 5 számítógépterem áll a tanulók rendelkezésére. Középiskolánk ECDL vizsgaközpontként működik. Nyelvi labor, taniroda, könyvtár, tornaterem, fitnessterem, kosárlabda-, kézilabda- és teniszpálya teszi sokszínűbbé a tanulók mindennapjait. Gólyanap, gólyaavatás, a családi sportnap, szalagavató, környezetvédelmi nap, sítábor, egészségnap, diáknap, osztálykirándulások emlékezetessé varázsolják a diákok Kultsáros éveit. Évente 2-3 alkalommal színház- és/vagy mozilátogatást szervezünk. Négyévente rendezünk Kultsár hetet, melynek keretében városi és megyei történelmi, irodalmi, szakmai, művészeti és sport versenyeket szervezünk. Az elmúlt évben iskolánk kívül teljes egészében, belül pedig részben megújult és számos szakmai eszközbeszerzés történt, mely a színvonalas oktatást támogatja. Modern, diákbarát, friss szellemiségű iskolának tartanak bennünket.


   Együttműködő partnereink

   Ágazati képzésben (9-12. évfolyamon) jelenleg öt ágazaton oktatjuk tanulóinkat. Az összefüggő szakmai gyakorlatot tanulóink iskolán kívüli szakmai képző helyeken végzik.

   A Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazaton logisztikai és szállítmányozási ügyintéző a tervezett kimeneti szakképesítés, az ügyvitel ágazaton pedig az irodai titkár. A tanulók az összefüggő szakmai gyakorlatot különböző vállalkozásoknál, intézményeknél, cégeknél végzik. Ezek között a cégek között kiemelt helyet foglalnak el a komáromi Solum Mezőgazdasági, Ipari és Kereskedelmi Zrt., a Lászlópack Kft., az almásfüzitői Mol-Lub Kft., a Güntner - Tata Hűtőtechnika Kft., a kisbéri U-Shin Europe Kft., az ácsi Hartmann Hungary Kft., a nagyigmándi Bonafarm-Bábolna Kft. és az S. Cargo Kft.

   Oktatási ágazaton jelenleg pedagógiai- és családsegítő munkatárs kimeneti szakképesítéssel diákjaink összefüggő nyári szakmai gyakorlata főleg óvodákban valósul meg. Itt kiemelt, jó partneri viszonyt ápolunk a komáromi Tóparti Óvodával és a Szivárvány Óvodával.

   A sportedző (sportág megjelölésével)  kimeneti szakképesítés esetében sportegyesületeknél, sportkluboknál folyik az összefüggő gyakorlat teljesítése. Ugyanígy sportegyesületeknél történik az érettségivel rendelkező, sportedző OKJ-s szakmában, 14. évfolyamos tanulóink évközi gyakorlati felkészítése. A sportban mindkét esetben kiemelt partnereink a Komáromi Városi Sportegyesület, a komáromi Baráth Team Sportegyesület, az Andrea Tánc Aerobik és Szabadidő Sportklub, a tatai Új Kajakház Ökoturisztikai Központ, a Koppánymonostori Sportegyesület, a szőnyi Palánkdöngetők Köre, a Komáromi Úszóklub Sportegyesület, úszásban még Both András egyéni vállalkozó.

   Pályázatok, projektek

   Szívesen pályázunk és veszünk részt nemzetközi projektekben

   1. Comenius iskolai együttműködési projektek keretében „Az egész életen át tartó tanulás” alprojektben pedagógusoknak és a diákoknak is lehetősége nyílt arra, hogy megismerjék Svédország és Olaszország oktatási rendszerét, kultúráját, hagyományait stb. A projekt során a tanulók egy közös weboldalt hoztak létre, ahol mindenki bemutatta saját országát és települését, valamint a hagyományok és ünnepek során népszerű nemzeti ételekből állítottak össze egy online receptgyűjteményt. A programban részt vevők egy alkalommal meglátogatták egymást, ami meghatározó élményt nyújtott diákoknak, tanároknak egyaránt. 2011-2013 között újabb projekt valósult meg 6 ország közreműködésével. Témája az olívabogyó és a szőlő felhasználása, termékek előállítása, piackutatás, értékesítés. A mi feladatunk elsősorban a marketingmunka volt, melynek különösen fontos része volt egy weboldal létrehozása a projekthez. Ezen a weboldalon elérhető volt a projekt során létrehozott valamennyi produktum pl. on-line receptkönyv, melynek érdekessége az volt, hogy valamennyi ételnek része volt az olívaolaj, olívabogyó vagy a szőlő. Szintén az olívaolaj és a szőlő felhasználásával különböző termékeket állítottunk elő pl. szappan, melyek képekben felkerültek a projekt honlapjára.

   2. Részt vettünk egy nemzetközi Erasmus+ KA1-es pályázatban, melynek témája „A szakközépiskolai oktatás paradigmája – fókuszban a nyelvtanítás, nyelvtanulás és a szakképzés”. 11 mobilitást terveztünk, 12 mobilitást sikerült megvalósítani, melyek keretében a pedagógusaink külföldi továbbképzéseken és szakmai tanulmányutakon vettek részt.

   3. A Rákóczi Szövetség támogatásával is járják diákjaink a felvidéket évek óta. Az elmúlt tanévben Pozsonyba látogattak, hogy a külhoni magyarokkal együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról.

   4. Részt vettünk a HATÁRTALANUL programban, melynek keretében az Észak-Komáromi Selye János Gimnázium tanulóival együtt fedeztük fel a történelmi és kulturális értékeinket a sport tükrében.

   Hazai, helyi, városi pályázatok

   1. Komárom Város Önkormányzatának pályázati támogatásával határon túli kirándulásokat és iskolai rendezvényeket tudunk megvalósítani. Pl. az elmúlt években jártak diákjaink a felvidék több városában: Besztercebányán, Körmöcbányán, Selmecbányán, Nyitrán, Léván, de voltak Bécsben és környékén is.

   Kollégiumi elhelyezés

   Kollégiumi elhelyezés a város kollégiumában biztosított.