ESZTERGOMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÉZA FEJEDELEM TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

OM azonosító: 910005/005 
Feladatellátási hely: 005 

Cím: 2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 24.
Telefon: 33/510-000
E-mail: gf.titkar@gmail.com
Honlap: www.gf.sulinet.hu
Facebook: www.facebook.com/gezaegom
Igazgató: Kovács Tamás
Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap):

Figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. évi (XI. 3.) kormányrendeletre az iskola nem szervez nyílt napot a 2020. évben.

A későbbiekben szervezendő nyílt napról az iskola a honlapján ad tájékoztatást.


Induló képzési formák (technikum / szakképzés)

TECHNIKUM

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

ÁGAZAT

KÉPZÉS IDŐ (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0051

Gépészet

5

Gépgyártástechnológiai technikus

érettségi és technikusi végzettség

20

0052

Rendészet és közszolgálat

5

Közszolgálati technikus rendészeti technikus szakmairánnyal

érettségi és technikusi végzettség

12

0053

Sport

5

Sportedző (a sportág megjelölésével) - Sportszervező

érettségi és technikusi végzettség

30

0054

Szépészet

5

Fodrász

érettségi és technikusi végzettség

30

SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA

ÁGAZAT

KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA

ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

0060

Gépészet

4

CNC programozó

középfokú szakmai végzettség

16

0055

Elektronika és elektrotechnika (04)

3

Villanyszerelő

középfokú szakmai végzettség

12

0056

Fa- és bútoripar

3

Asztalos

középfokú szakmai végzettség

12

0057

Gépészet

3

Hegesztő, Szerszám- és készülékgyártó, Gépi forgácsoló és CNC forgácsoló

középfokú szakmai végzettség

48 (16 – 16 – 16 fő)

0058

Építőipar

3

Festő, mázoló, tapétázó valamint Kőműves

középfokú szakmai végzettség

16 fő
(8 – 8 fő)

0059

Kreatív

3

Divatszabó

középfokú szakmai végzettség

16


Felvételi eljárás:

A jelentkezők felvétele az általános iskolában elért tanulmányi eredményük alapján történik. Az iskola a 7. év végi és 8. osztály félévi tanulmányi eredményei alapján képezi a jelentkező tanulók rangsorát a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzataiból. A 8. évfolyam féléve bármely tantárgyának tanulását elégtelennel záró tanulók jelentkezését elutasítja a technikumi képzésekről.

A szakképzésbe történő belépés másik feltétele az alapfokú iskolai végzettségen kívül egy foglalkozás-egészségügyi vizsgálat, amely megállapítja a jelentkezőről, hogy alkalmas-e a választott ágazat, ill. szakma tanulására, majd gyakorlására. A felvételt kizáró egészségügyi feltételeket az iskola a honlapján teszi közzé.

A sport ágazat technikumi képzésében az iskola további felvételi feltételeket határoz meg, amelyek az iskola honlapján megtalálhatók.

Iskolánk:

  • az iskola bemutatása
  • tanórán kívüli elfoglaltságok, programok
  • kollégiumi elhelyezés biztosítása
  • iskolai hagyományok
  • nemzetközi kapcsolatok
  • megyei cégek, akikkel kapcsolatot tartanak stb.

A Esztergomi Szakképzési Centrum Géza Fejedelem Technikum és Szakképző Iskola 135 éve tölt be meghatározó szerepet a régió szakmai oktatásában. Napjainkban egy jó szakmai képzettséggel sok esetben könnyebb elhelyezkedni, mint egy diplomával. A növekedő munkaerő-kereslet a szakmunkások versenyképes bérében is megmutatkozik.

Az intézményünk küldetése, hogy az iskolában végzett fiatal úgy kerüljön ki az iskolarendszerből, hogy az alapkompetenciákon túl rendelkezzen olyan készségekkel és ismeretekkel, amelyek megalapozzák a gazdaság által igényelt képzettség elsajátítását és az egész életen át tartó tanulást.

Szakmák széles skáláját kínáljuk az iskola nappali és esti tagozatán egyaránt. Technikumi, – korábbi megnevezésével szakgimnáziumi – keretek között a gépészet, szépészet, rendészet és közszolgálat, egészségügy valamint a sport ágazatban készülnek az iskola diákjai az érettségi illetve a technikusi szakmai vizsgákra. A képző intézményben hagyományos technikusi szakmák (gépgyártástechnológiai technikus és fodrász) mellett néhány évvel ezelőtt kezdődött el a sportedző-sportszervező képzés a sportegyesületekkel együttműködve. Az iskola jelentkezőket fogad az ország minden részéből és a határon túli magyar lakta területekről is. Hasonlóan új terület a rendészet és közszolgálat ágazathoz tartozó közszolgálati technikus képzés, amely a rendőrség munkatársainak támogatásával valósul meg.

A szakképző iskolai osztályokban hegesztőket, karosszérialakatosokat, gépi és CNC forgácsolókat, villanyszerelőket, asztalosokat, szerszám- és készülékgyártókat (szerszámkészítőket), festő, mázoló, tapétázókat, divatszabókat, szociális gondozókat és ápolókat készít fel az iskola a szakma ismeretére. Újra indul a kőműves és a divatszabó szakmák oktatása, és újdonságként kínálja a felvételizők figyelmébe az iskola a négyéves CNC programozó képzést.

Az iskola oktatói testületére minden tekintetben jellemző a nyitottság. A tanulók egyéni sajátosságaihoz alkalmazkodó módszertant alkalmaznak a tanárok együttműködve a szakirányú oktatást végző duális partnerekkel. A különleges bánásmódot igénylő tanulóinknak fejlesztő foglalkozásokat biztosítunk. Tehetséges diákjaink a szakmai versenyeken szép sikereket érnek el a gépészet, rendészet és sport ágazatban. Gépészeti szakmát tanuló diákjaink a 2019. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében első és harmadik helyen végeztek.

Technikumban és szakképző Iskolában is egy élő idegen nyelvet tanítunk. Az általános iskolában tanult angol vagy német nyelv tanulását folytatják diákjaink.

Lányok számára ajánljuk a fodrász, közszolgálati technikus és sportedző - sportszervező szakmákat a technikumi, a szakképző iskolai képzésben pedig a divatszabó szakmai oktatást.

Az iskolai diákönkormányzat kezdeményező és aktív: rendszeres és hagyománnyá vált programjaik népszerűek a tanulók körében. Az intézmény sokszínű kapcsolatokat ápol egykori diákjaival és tanáraival. Az esztergomi térség vállalkozásaival együttműködve történik a tanulók duális szakmai oktatása. Kiemelt partnereink: Kirchhoff Hungária Kft,, Magyar Suzuki Zrt., PEMÜ Műanyagipari Zrt. és a Tyco Electronics Hungary Kft., Megawatt Kft., Baumit Kft.,

A távolról érkező tanulóink kollégiumi elhelyezést kaphatnak az Esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégiumban. ( http://www.korosi-koll.sulinet.hu )

Sok szeretettel várjuk a 8. osztályból jelentkező tanulókat, akik egy jó szakma megszerzésével látják biztosítottnak boldog és sikeres jövőjüket.