Tatabányai Szakképzési Centrum

Eötvös Loránd

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

OM azonosító: 203064
Cím: 2840 Oroszlány, Asztalos u. 2.
Telefon: 06/70/684 8773
Honlap: www.szakkepzes.oroszlany.hu
E-mail: szakkepzes.oroszlany@gmail.com
Intézményvezető: Bartalus Ilona

Pályaválasztási rendezvények időpontjai 

2019. szeptember 26. (csütörtök) Pályaorientációs nap

2019. november 28. (csütörtök) Nyílt nap 


Induló képzési formák

Iskolarendszerű képzés

Szakképző iskola

A képzés időtartama: 3 év

A nyolcadik évfolyam után három szakképzési évfolyam (9-11.évf.) elvégzésével szakmát szerezhetnek a tanulók. A sikeres szakmai vizsga megszerzése után lehetőségük van arra, hogy két év alatt felkészüljenek az érettségi vizsgára.

Kilencedik évfolyamon az iskola tanműhelyében, a későbbiekben viszont duális képzés keretében, szakkképzési munkaszerződéssel cégeknél, vállalatoknál töltik a szakmai gyakorlatot.

Tanulmányi terület kódja

Szakmacsoport

A szakképzési évfolyamok elvégzése után megszerezhető szakképesítés megnevezése, OKJ száma

Képzés időtartama (év)

0102

5.Gépészet

Gépi és CNC forgácsoló 34 521 15

3

                         

                          0103                                    

5.Gépészet

Hegesztő 34 521 06

                  3                       

0104

5.Gépészet

Ipari gépész 34 521 16

3

0105

2.Szociális szolgáltatások

Szociális ápoló és gondozó 34 762 01

3

A 2020/2021.tanávben mindegyik szakma ösztöndíjra jogosító szakképesítés.

Technikum 

A képzés időtartama: 2+3 év, azaz 2 év ágazati alapoktatás, ami ágazati alapvizsgával végződik, ezt 3 év szakirányú oktatás követ.

9-12.évfolyamon a tanulók az első két évben ágazatot választanak, a 10.évfolyam után történik a szakmaválasztás. A 12.évfolyamon

előrehozott érettségi vizsgát tehet max 3.tantárgyból: magyar, történelem és matematika, nem kell 5.érettségi tantárgyat választani, mivel

a szakmai vizsga lesz az 5.érettségi tantárgy. Az 5 év elvégézése után egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. 

A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak minősül.

                   Technikum

Tanulmányi terület kódja                           

                                                      Ágazat                Szakképesítés megenvezése, OKJ azonosító                                     száma                     Képzés időtartama (év)
           0100                            I._Egészségügy                   Gyakorló ápoló-54 723 02     

                                    2+3

           0101                      IX._Gépészet           Gépésztechnikus-54 521 09

         2+3

A 2020/2021-tanévben mindegyik szakma ösztöndíjra jogosító szakképesítés.


Idegennyelv-oktatás

Minden iskolatípusban kötelező nyelvoktatás van, ahol az alábbi nyelvek közül lehet választani:

  • Angol
  • Német

Felvételi eljárás

Az iskola központi felvételi vizsgát nem tart. A felvételi rangsor felállításánál a tanulmányi eredményt vesszük figyelembe.

Az általános iskola 7.osztály év végi és a 8.osztály félévi osztályzatai kerülnek beszámításra: magyar nyel, magyar irodalom, matematika, történelem, fizika.

Valamennyi tanulmányi területre jelentkezhetnek sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók.

Egészségügyi és pályalkalmassági követelmények a kerettanterv alapján az előírt szakképesítéseknél kötelező.

Felnőttoktatás

Első szakma megszerzése- esti rendszerű felnőttoktatásban

Azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek (8 általános) és betöltötték a 16.életévüket, felső korhatár nincs.

A képzés munka mellett, délután, heti 3 alkalommal, munkanapokon történik.

Számukra a képzés során cak szakmai oktatást nyújtunk, melynek eredményes befejezését követően szakképesítésről szóló szakiskolai bizonyítványt kapnak.

Második szakma megszerzése-esti rendszerű felnőttoktatás

Azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik csak egy állami finanszírozott szakmai képzéssel rendelkeznek (felnőttképzés nem számít), felső korhatár nincs.

A képzés munka mellett, délután, heti 3 alkalommal, munkanapokon történik.

Számukra a képzés során csak szakmai okatatást nyújtunk, melynek eredményes befejezését követően szakképesítésről szóló szakmai bizonyítványt kapnak.

ESTI FELNŐTTOKTATÁS

SZAKKÉPSÍTÉS MEGNEVEZÉSE,OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA                                                            KÉPZÉS IDŐTARTAMA
                       Gép és CNC forgácsoló - 34 521 15                                                              4 félév
                                  Hegsztő - 34 521 06                  4 félév
Ipari gépész - 34 521 16                                             4 félév
                       Szociális ápoló és gondozó - 34 762 01   4 félév
                              Gyakorló ápoló - 54 723 02                                            4 félév
       Gépésztechnikus - 54 521 09                                                     4 félév
Iskolánk

1952-ben kezdődtek meg a jelenlegi iskolaépület építési munkálatai. 1953.szeptemberében,bányásznapra átadták az új isklaépületet, amely 347

tanulóval kezdte meg munkáját. Az oktatottt szakirányok - vájáképzés mellett - vízvezeték-szerelő, géplakatos, esztergályos, kovács, villanyszerelő. 

Az 1950-es évek képzési struktúrája alapvetően úgy épült fel, hogy mindekor alkalmazkodjon a szénbányák képzési igényeihez.

Az 1960-as évek igen sok változást hozott az iskola életében, egyrészt az épület bívítésében, másrészt a képzési struktúra gyökeres átalakításában.

Az 1969.év volt, amikor az iskola történetében először nem indult vájár osztály. A bányászat visszafejlesztésének időszakában az iskola vezetése megpróbált oylan területek felé

nyitni, amelyek távlatokban is életképesnek tűntek. Így került sor a cipőiipari képzés indítására, a mechanikai műszerész, géplakatos szakirány további fejlesztésére.

Az 1973-ban bekövetkezett első olajár-robbanás nyilvánvalóvá tette, hogy a bányászat visszafejlesztése elhibázott lépés volt. Az Oroszlányi Szénbányák Vállalat előkészítő munkáját követően

1975-ben ismét kezdetét vette - szinte nullláról - a vájárképzés, amely párosult a bánya-elektrolakatos szakiránnyal.

Az 1989-es év további megújulást hozott az iskola életében. Az intézmény a posta illetékeseivel karöltve elindította a telefon-és hálózatszerelő szakirányt, amelynek az iskola lett megyei bázisa.

A jövőt illetően még két fonots döntés született. A minisztérium rövid vizsgálat után engedélyezte 1990-től a 4 éves szakközépiskolai oktatást. A bánya illetékesei az iskola vezetőivel közösen 

kidolgoztak egy kísérleti képzést, melyben a már más szakmában végzett tanulók 1 éves képzés után megszerezhették a vájár képesítést is.

Az 1990-es ével elején az iskolában a "nagy építkezések" szakasza. Sor került az első emelet felújítására, átalakítására. A volt kollégiumi részből tantermek, szertárak készültek. Megépült egy 

számítástechnikai tanterem és egy elektronikai labor is. Felújításra került a tetőszerkezet, átalakult az udvari tanműhely, öltözők, fürdők újultak meg, épültek fel. Ugyancsak ebben az idpőszakban igazolódott be,

hogy az iskola sikeresen és időben váltott, néhányn év alatt jutott el a vájáriskola státuszából a műszaki középiskoláig. Az iskola azt is időben felismerte, hogy képzési struktúrájában, a szakirányok 

megválasztásában alapvető fontosságú a közvetlen gazdasági környezet igénye. A 90-es évek végén a képzés egyre inkább eltolódott a szakközépiskolai képzés felé, azon belül is a technikusképzés felé.

Egyre bővült a paletta: ipari eletronikai technikus, mechatronikai technikus, ruhaipari technikus, gépipari számítástechnikai technikus, automatizálási technikus.

A Veszprémi Egyetememl közösen akkreditált képzés indult, műszaki informatikai mérnökszakasszisztens szakirányben. Egyre több tanulónk jutott be fesőoktatási intézményekbe. De megújult a szakiskolai 

képzés is, a hagyományos szakmák mellett újak indultak: vámkezelő, vámügyintéző, NC-CNC gépkezelő, programozó.

2004-től az intézmény ECDL vizsgaközpont lett, ami egyben azt is jelentette, hogy az iskola vállalta a vizsgára  való felkészítést és a vizsgáztatást is. Napjainkig 1200 felnőtt tett sikeres vizsgát.

2011-ben at intézményt összevonták a városban működő gimnáziummal és egészen 2015.július 1-ig az összevont intézmény telephelyeként működött.

A korábban használt nevétől megfosztott iskola több név alatt szerepelt 2011-2015-ig.

2015-ben a Nemzetgazdasági Minisztérium által felállított szakképzési centrumokhoz szervezték a szakképzést. Iskolánk 2015.július 1-től a Tatabányai Szakképzési Centrum tagintézményeként működik.

Korszerűen felszerelt pneumatika, hidraulika, automatizálási labor áll a tanulók rendelkezésére, ahhoz hogy a kor igényeinek megfelelően elsajátíthassák a modern technikát.

A mai képzési struktúra igazodik az ipari parkban és a környezetünkben működő gazdasági egységek igényeihez.

Kollégiumi elhelyezés

A kollégiumi elhelyezés a város kollégiumában biztosított.

További információk: Hegyes Zsuzsanna Teréz igazgatóhelyettes 06/70/684 87 74