TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

           Temesváry Pelbárt címer                  

OM azonosító: 031934

Cím: 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10.

Telefon: 20/376-9632

E-mail: franka@frankaegom.hu
Honlap: franka-egom.ferences.eu 
Igazgató: Szánthó Gellért
Beiskolázással kapcsolatos felelősKedves Ilona 
Tel.: 20/376-9632


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (ONLINE nyílt napok)


- 2020. november 14. szombat 9:00 órától - online nyilt nap
- 2020. december 05. szombat 9:00 órától - online nyílt nap


Iskolarendszerű képzés:

  Tanulmányi terület   kódja                   
Szakmacsoport
               Képzési idő (év)                           
                Felvehető létszám                                 
0104
         4 évfolyamos gimnázium                     
                             4 év 
                                 30 fő
0106
         6 évfolyamos gimnázium
                             6 év
                                 30 fő

Felvételi eljárás


7. évfolyamra jelentkezők:

 • a jelentkező tanulmányi eredményei 5. év végén és a 6. osztály félévében
 • egységes írásbeli felvételi matematikából, magyar nyelv és irodalomból
 • hittan szóbeli vizsga
 • plébánosi vagy lelkészi ajánlás

9. évfolyamra jelentkezők:

 • a jelentkező tanulmányi eredményei 7. év végén és a 8. osztály félévében
 • egységes írásbeli felvételi matematikából, magyar nyelv és irodalomból
 • hittan szóbeli vizsga
 • plébánosi vagy lelkészi ajánlás

A hittan szóbeli vizsgán (7. és 9. évfolyam) a tanulóval együtt legalább az egyik szülőnek (gondviselőnek) meg kell jelennie. A szóbeli vizsga témaköreit egyéb felvételivel kapcsolatos tájékoztatóinkkal együtt a honlapunkon elérhetővé tettük.


Iskolánk


Gimnáziumunk mindenekelőtt és minden téren Isten keresésére nevel, láttatja az élet értelmességét és szépségét, lefekteti annak az útnak az alapjait, amely a kor kihívásai közepette az igazi boldogság és az üdvösség irányába vezet.

Iskolánk missziója a kor kihívásaihoz igazodó embernevelés Szent ferenci elvek mentén. Célunk, hogy a ránk bízottakat úgy készítsük fel a falainkon túli  életre, hogy hiteles keresztényként, példaadó családapaként és magyar férfiként építsék egyházunkat, társadalmunkat és nemzetünket. Hisszük, hogy a nevelés legfőbb eszköze a munka, a hit és a jó példa, tanáraink és nevelőink ebben a szellemben gyarapítják fiaink ismereteit, kísérik figyelemmel fejlődésüket és segítik kibontakozásukat.

Milyen diákok jelentkezését várjuk?

Akik:

 • keresztény szellemiségre nyitott családok gyermekei
 • szeretnék megismerni Szent Ferenc életét és a ferences lelkiséget
 • törekednek az egyre jobb tanulmányi eredmények elérésére
 • aktívak és kreatívak a tanulmányokban, a sportban és a szabadidő eltöltésében egyaránt
 • szeretik, elfogadják, esetleg szívesen szervezik is a közösségi életet
 • az okos-eszközök világában nyitottak még a beszélgetésre, az olvasásra, a közösségi együttlétre, a csapatmunkára
 • érdeklődnek egy több mint 80 éves iskola gazdag hagyományai iránt

Mit tud nyújtani ez az iskola?

 • kollégium, ahol országos szinten a legnagyobb arányban vesznek részt szerzetesek a diákok nevelésében
 • heti rendszerességű lelkiségi programok, valamint lelkinapok és lelkigyakorlatok - reggelente és és délutánonként tanulószoba (stúdium)
 • egyéni és kiscsoportos felzárkóztató és fejlesztő órák 
 • számos (főként a reál tárgyak és nyelvek terén) csoportbontásban megvalósuló oktatás, tanítás utáni foglalkozások széles választéka: tehetséggondozás, versenyfelkészítés, nyelvvizsgára történő felkészítés, szakkörök
 • Ferences Ösztöndíj Program a tehetséges diákok támogatására: tanulmányi kategória, projektek és alkotói tevékenység, külföldi tanulmányi év
 • rendhagyó tematikus napok
 • német cserediákprogram
 • robotika
 • színjátszás a Bubik István Színkörben
 • múzeumpedagógiai foglalkozások az iskolában működő Kákonyi Asztrik Kortárs Galériában és a Keresztény Múzeumban
 • országos hírű énekkar
 • hangszeres képzés támogatása a városi zeneiskolában
 • liturgikus orgona a ferences templomban
 • változatos sportolási és versenyzési lethetőségek az iskolában, ill. sikeres városi egyesületekben
 • minden évben sí-, kosárlabda- és vitorlástáborok, rendeszeres kerékpár-, kenu- és gyalogtúrák az országon belül és a határon túl
 • színház-, koncert- és múzeumlátogatások
 • meghívott művészek és előadók szereplése az iskolában
 • többnapos tanulmányi kirándulások Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken és Kárpátalján, valamint a végzős évfolyam számára olaszországi kirándulás Assisi Szent Ferenc nyomában
 • kikapcsolódás és munka a természetben