TATAI REFORMÁTUS GIMNÁZIUM


Cím: 2890 Tata, Kossuth tér 10-11.

OM azonosító: 201217

Telefon: 34/586-576; Fax: 34/586-577

E-mail: refi@refi-tata.hu

Honlap: www.refi-tata.hu

Igazgató: Illés Dániel


Pályaválasztási rendezvények időpontjai:

 • 2020 év november hónap 19. nap (csütörtök) 15:00 - 19:00
 • 2020 év november hónap 27. nap (péntek) 15:00 - 19:00
 • igazgatói tájékoztató: mindkét nyílt napon 17:00 - tól

Bemutató kisfilm:


Induló képzési formák:

Gimnázium:
A 2020/21-es tanévben felvételt hirdetünk négy évfolyamos 9. gimnáziumi osztályba, humán és reál irányultságú csoportokkal, továbbá egy hat évfolyamos 7. gimnáziumi tehetséggondozó osztályba.

GIMNÁZIUM
SSZ. KÉPZÉSI FORMA MEGNEVEZÉSE KIMENETELÉNEK TÍPUSA KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV) ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG JELENTKEZÉS HATÁRIDEJE
0001 Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés érettségi 4 8 általános előzetes: 2020. december 6.
végleges: 2021. február 19.
0002 Hat évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés érettségi 6 6 általános előzetes: 2020. december 4.
végleges: 2021. február 19.


Felvételi:

A jelentkezők teljesítményének értékelésében és a felvételi rangsor kialakításában figyelembe vesszük:

 1. a) a központi felvételi írásbelin a szövegértést (maximum 50 pont),
 2. b) a központi felvételi írásbeli matematikai megoldásait (maximum 50 pont),
 3. c) az általános iskolai eredményt 8. osztályosoknak: 7. év végi és 8. félévi átlag (maximum 50 pont), 6. osztályosoknak a 6. félévi átlag (maximum 50 pont),
 4. d) a szóbeli meghallgatás eredményét (maximum 50 pont).

A felvétel szükséges feltétele továbbá az is, hogy a jelentkező és gondviselője írásban nyilatkozik arról, hogy elfogadja az iskola világnézeti elkötelezettségét és az erre épülő követelményrendszerét.

A meghallgatáson elsősorban a jelentkezők érdeklődési körét, körülményeit, emberi értékeit, vallási kötődését és nyitottságát vizsgáljuk. Előnyt jelent a pozitív lelkészi, plébánosi vagy hitoktatói ajánlás, a példás magatartás, valamint a tanulmányi, kulturális vagy sport területén elért kiemelkedő teljesítmény. Emellett a jelentkezők bibliaismereti jártasságát is figyelembe vesszük, előre megadott bibliai történetek alapján. Ennek pontos részletei szintén iskolánk honlapján a „Felvételi tájékoztató” menüpont alatt olvashatók.


Iskolánkról:

A gyermek – adottságaival együtt – Isten ajándéka.

Fejlődését nagymértékben befolyásolja az a környezet, amelyben felnő. Számára 10-15 éves korig elsősorban a család, utána az iskola, a kortárs diákközösség a meghatározó. Nem mindegy tehát, hogy hová, és kikkel jár együtt a legfogékonyabb korában.

Már a korábbi alkotmányunkban is szerepelt (67.§), és a 2011-ben elfogadott Magyarország Alaptörvénye („Szabadság és felelősség” című fejezet XVI. cikk) is minden szülő számára biztosítja a szabad iskolaválasztást. Ugyanakkor Budapest és Győr között – a főút közvetlen közelében – évtizedekig nem volt egyházi középiskola. Tehát környékünkön azok a szülők, akik egyházi középiskolában szerették volna taníttatni gyermeküket, ezt csak úgy tehették meg, ha a családból kiszakítva, internátusba helyezték el őt. Most már erre nincsenek rákényszerítve.

Fő céljaink:

 • krisztusi szeretettel, következetesen, igényesen,
 • a keresztény/keresztyén és nemzeti értékek fokozottabb megbecsülésére,
 • testi-lelki-szellemi harmóniára törekedve,
 • református, evangélikus, római katolikus és baptista diákjainknak saját felekezetük hit- és erkölcstanát tanítva,
 • a család, az idősek, a betegek segítésére,
 • lelkiismeretes tanulásra és becsületes munkára

Az általános műveltség adására, sokféle képesség kipróbálására, szigorúbb nevelésre törekszünk. Kipróbált ismeretanyagon keresztül, bevált módszerekkel.

A kisebb csoportlétszámok és a munkatársaink elkötelezettsége lehetővé teszi, hogy szakszerű, igényes tanári munkával, minden diáknak személyre szólóan segítsünk abban, hogy az adottságainak megfelelő legjobb eredményt érhesse el.

Hála Istennek és az érintettek összefogásának, lelkiismeretes munkájának, minden végzős évfolyamunk összes diákja sikeresen érettségizett. Zömük nyelvvizsgát is tett, és az általuk választott egyetemen, illetve főiskolán tanult tovább. Köszönjük mindazok bizalmát, akik hozzánk adták gyermekeiket, tanítványaikat.

Az új tanulóink már tudják használni a „volt zeneiskolában” kialakított, korszerűen felszerelt természettudományos szaktantermet, a LEGO robotika labort, valamint további osztálytermeket és csoportszobákat. A testnevelés óráinkat a tavaly átadott, új sportcsarnokunkban tudjuk tartani.

A 2021/22-es tanévben meghirdetett képzéseink:

 • Négyévfolyamos gimnáziumi nevelés (9. évfolyam), humán, reál és általános csoporttal. A humán irányultságúaknak emelt óraszámban tanítjuk a magyart, a reál irányultságúaknak emelt óraszámban tanítjuk a matematikát.
 • Hatévfolyamos gimnáziumi nevelés (7. évfolyam). Ide azokat a tehetséges diákokat várjuk, akik már 7-8. osztályos korban tudják vállalni a komolyabb, gimnáziumi terhelést. Az osztályban emelt óraszámmal tanítjuk az idegen nyelvet, a matematikát és a magyart.

A hatékonyabb tanulást további csoportbontások teszik lehetővé matematikából, informatikából, idegen nyelvekből és hit- és erkölcstanból (református, római katolikus, evangélikus, baptista).

Valamennyi osztályban emelt óraszámmal tanítjuk az első idegen nyelvet. Egy-egy évfolyamon egy időben tartjuk a nyelvi órákat, így lehetőség van arra, hogy angolból és németből különböző szintű csoportot szervezzünk a diákok felkészültségét, tehetségét, illetve szorgalmát figyelembe véve. Második idegen nyelvként választható kezdő szinten francia vagy orosz nyelv is.

Szinte minden tantárgyból indítunk emelt szintű érettségire fölkészítő csoportot, így a 11. és 12. évfolyamon jelentős többletet kap a továbbtanulásnál fontos két választott tantárgy (plusz 3 vagy akár 4 óra többlet).

A különféle szakkörök lehetőséget és többlet óraszámot jelentenek a magasabb szintű tudás megszerzéséhez, ezen kívül színesítik életünket a 10 perces reggeli áhítatok, énekkar, Big Band zenekar, színjátszó kör, bábszakkör, sítábor, gyalogtúrák, gyülekezetlátogatások, éjszakai úgynevezett „túlélő” túrák, tanulmányi-, kulturális- és sportversenyek, pályázatok, kiállítások, hangversenyek, salátabár, diáknap, stb.

Iskolánk részt vesz a református iskolarendszer országos tehetségfejlesztő programjában (tehetségazonosítás, tehetségfejlesztő foglalkozások-szakkörök, nyári táborok stb.).