TATABÁNYAI ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA

OM azonosító: 101905
Cím: Tatabánya, Bánhidai ltp. 408.
Telefon: 34/301-100
Fax: 34/301-100
E-mail: eltes.iskola@gmail.com
Honlap: www.eltes-tatabanya.sulinet.hu


Pályaválasztási rendezvények időpontjai

A járványügyi helyzetre való tekintettel a nyílt napok elmaradnak.

Bemutatkozó kisfilm:


Induló képzési formák

(tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott tanulók szakképzése)

Tanulmányi terület kódja

Szakmacsoport

Képzési idő (év)

A szakképzési évfolyamok elvégzése után megszerezhető szakképesítés megnevezése

A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség

Felvehető létszám

0001

Kreatív

1 + 2 év

Lakástextil-készítő

alapfokú iskolai végzettség

6 fő

0002

Mezőgazdaság és erdészet

1 + 2 év

Parkgondozó

alapfokú iskolai végzettség

7 fő

0003

Gépészet

1 + 4 év

Hegesztő

alapfokú iskolai végzettség

13 fő

0004

Készségfejlesztő iskolai oktatás középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára

2 + 2 év

Udvaros + Kert- és parkápoló + Irodatechnikai eszközök használata

alapfokú iskolai végzettség

6 fő


Felvételi eljárás

 • Iskolánk az általános felvételi eljárás szabályai szerint bonyolítja le a 9. előkészítő és a 9. évfolyamra jelentkező tanulók felvételét, vagyis nem kerül sor írásbeli és szóbeli felvételi vizsgára.
 • Szakiskolai nevelésre-oktatásra kizárólag sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók jelentkezhetnek megyei vagy országos szakértői bizottság által készített szakértői vélemény alapján.
 • A jelentkezés során előnybe részesítjük a tatabányai lakcímmel rendelkező tanulókat, és kizárólag a szabad kapacitás terhére veszünk fel egyéb településen élő tanulókat.
 • Intézményünk többcélú intézményként általános iskolai nevelés-oktatás feladatát is ellátja, ebből adódóan a 8. osztályos végzettséget iskolánkban megszerzett tanulók a felvételi eljárás során előnyt élveznek a más általános iskolából jövő diákokkal szemben.
 • A felvételi jelentkezési lapok beküldési határideje 2021. február 19.

Az iskola bemutatása

Intézményünk kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését-oktatását végezi, mely a szakértői bizottság véleménye alapján vehető igénybe.

Jelenleg a következő feladatokat látjuk el:

 • Fejlesztő nevelés-oktatás,
 • Óvodai nevelés,
 • Utazó gyógypedagógusi hálózat.
 • Általános iskolai nevelés-oktatás terén nappali rendszerű alsó felső tagozat, illetve sajátos nevelési igényű tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) történik.
 • A szakiskolai nevelés-oktatás területén nappali rendszerű iskolai oktatás, sajátos nevelési igényű tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos, értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) zajlik. Jelenleg a következő szakképesítések megszerzésére van lehetőség: lakástextil-készítő, parkgondozó, hegesztő.
 • Készségfejlesztő iskola: értelmileg akadályozott tanulók nevelését-oktatását végzi. A diákok udvaros, kert- és parkápoló, irodatechnikai eszközök használata képzésekben vehetnek részt.

 

A szakiskola, készségfejlesztő iskolai nevelés-oktatás három gyakorló oktatási hellyel működik:

 • A székhely intézményben található a lakástextil-készítő képzés gyakorlati oktatási helye, ami a varrodai tanműhely, a Tatabánya, Bánhidai ltp. 408. cím alatt.
 • A parkgondozó szakma gyakorlati oktatóhelye a Tangazdaság, külső helyszínen, telephelyen található a 2800 Tatabánya, Jászai Mari u. 1/A. cím alatt.
 • A hegesztő szakma gyakorlati oktatóhelye a Tanműhely, szintén külső helyszínen, telephelyen található a 2800 Tatabánya, Pilinszky János u. 3. cím alatt.

Intézményünk felszereltsége kiváló. 21 osztályteremmel, 6 szakteremmel, 7 egyéb, az oktatás célját szolgáló helyiséggel (fejlesztő szoba, tornaszoba, könyvtár), 1 tornateremmel és 1 db kiállító színpaddal rendelkezünk. A pedagógusok, oktatók munkáját és a tanulók oktatását interaktív táblák, projektorok, laptopok, új asztali számítógépek, valamint laptopok segítik.

A mozgásszervi fogyatékos tanulók számára az emeletre való feljutást lépcsőnjáró szerkezet segíti.

Gyógypedagógasaink, szakoktatóink, gyakorlati oktatóink magas színvonalon biztosítják a tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges sajátos igényeket.


Tanórán kívüli elfoglaltságok, programok

Az esélykompenzációt célozza a tanórán kívüli tevékenységek megszervezése. Ezeket a tanulók érdeklődésének, igényeinek, szükségleteinek figyelembe vételével szervezzük. A fiatalok többféle szakkörből választhatják ki a számukra megfelelőt (kosárlabda, zsinórlabda, Kapkodd a lábad!, furulya, énekkar, tánc, kertész) Tehetséggondozás a Gyöngyhalász Tehetséggondozó Verseny, a Komplex tanulmányi verseny, valamint sportversenyek keretein belül történik.

A sport területén diákjaink kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A tanulók intézményi-, valamint a FODISZ által megrendezett városi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vesznek részt, szaktanári felkészítés segítségével.

A különböző részképességzavarokat, tanulási nehézségeket, problémákat differenciált egyéni és csoportos fejlesztések, felzárkóztató foglalkozások, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátás keretében biztosítjuk az arra rászoruló tanulók számára.


Iskolai hagyományok, programok

Intézményünk 52 éve a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatását végzi, amely során a következő kiemelt programokat hagyományként ápoljuk:

 • Éltes nap
 • Sportrendezvények, sportversenyek
 • Projekthét
 • Szalagavató
 • Farsang
 • Ünnepek
 • Kihívás napja
 • Tanár-diák meccsek
 • Táborok, kirándulások

Ezek a programok erősítik iskolánk közösségi életét, a kapcsolatok ápolását mind a pedagógusok, mind a diákok körében.