TATABÁNYAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM

2800 Tatabánya, Fő tér 1.

OM azonosító: 031936
Székhely kódja: 001
Telefon: 34/310-660
Mobil: +36 30/245-70-82
E-mail: suli@arpadgimi.hu
Honlap: www.arpadgimi.hu
Igazgató: Kovács Miklós
Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás


Pályaválasztási rendezvények időpontjai

Tanulók és a szülők tájékoztatása – ONLINE tájékoztató

6 és 4 évfolyamos gimnázium: 2020. november 27. (péntek) 16.00


Induló képzési formák

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA TAGOZAT KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV) FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)
0001  hat évfolyamos, kerettantervre épülő, angol emelt óraszámú 6 32
0002  hat évfolyamos, kerettantervre épülő, német emelt óraszámú 6
0003 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, normál oktatás 4 45
0004 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, matematika emelt szintű 4 17
0005 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, német emelt szintű 4 17
0006 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, angol emelt szintű 4 17

Idegennyelv-oktatás

első idegen nyelv: angol vagy német
második idegen nyelv: angol vagy német vagy olasz


Felvételi eljárás

Felvételi követelmények

6 évfolyamos gimnázium: tanulmányi eredmény, központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika)
4 évfolyamos gimnázium: tanulmányi eredmény, központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika)

A felvételi vizsgák tervezett időpontja:

6 évfolyamos gimnázium (írásbeli): 2021. január 23. (szombat) 10.00 óra
4 évfolyamos gimnázium (írásbeli): 2021. január 23. (szombat) 10.00 óra


Iskolánk

Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az „Árpád”, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében.

Arra törekszünk, hogy a nevelési-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást.

Több mint negyed évszázada indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ez az oktatási forma a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulókat várja. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak.

A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják.

A négy évfolyamos gimnáziumban azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 8. osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, biztonságos körülmények között szeretnék eltölteni.

Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel.

Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt.

Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást.

Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta – az utolsó évek átlaga alapján – a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 90 % felett van.

Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható: az angol, a német, és az olasz nyelv.

Az oktatás feltételeinek javítására, a szociálisan nehéz helyzetben lévő tanulók számára, az esélyegyenlőség meg-teremtésére hoztuk létre az „Árpád-alapítvány az oktatásért” elnevezésű alapítványunkat, melynek számlaszáma: 11740009-20051369. Alapítványunk közhasznú alapítvány, így fogadhatja a személyi jövedelemadó 1%-át.

Iskolánk épületét – a Modern Városok Programban, az Árpád Gimnázium reál gimnáziummá fejlesztése projekt keretében a 2018/19. tanévben – felújították, bővítették. Ennek köszönhetően az iskola épülete, felszereltsége, környezete, vagyis a nevelő-oktató munka feltételei méltóak lettek az itt folyó szakmai munka színvonalához. Az udvaron tornacsarnok épült – a TSC beruházásaként TAO-s forrásokból, a város támogatásával – így a testnevelés oktatása is a legmodernebb körülmények között folyhat.

A fenti beruházások az iskolánk nevelő-oktató munkájának továbbfejlesztését teszik lehetővé azzal, hogy korszerű infrastruktúrát biztosítanak. Ebbe a modern, 21. századi épületegyüttesbe várjuk leendő tanulóinkat.


Kollégiumi elhelyezés

Tatabányai Kollégium