TATABÁNYAI ÁRPÁD GIMNÁZIUM

OM azonosító: 031936
Cím: 2800 Tatabánya, Köztársaság útja 44/b.
Telefon: 34/310-660
Mobil: +36 30/245-70-82
Fax: 34/310-660
E-mail: suli@arpadgimi.hu
Honlap: www.arpadgimi.hu
Igazgató: Kovács Miklós
Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

6 évfolyamos gimnázium: 2018. november 29. (csütörtök)
4 évfolyamos gimnázium: 2018. november 27. (kedd) tatabányai tanulók részére
4 évfolyamos gimnázium: 2018. november 28. (szerda) vidéki tanulók részére


Induló képzési formák

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA TAGOZAT KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV) FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)
0001  hat évfolyamos, kerettantervre épülő, angol, matematika emelt óraszámú 6 32
0002  hat évfolyamos, kerettantervre épülő, német, matematika emelt óraszámú 6
0003 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, normál oktatás 4 44
0004 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, matematika emelt szintű 4 16
0005 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, német emelt szintű 4 16
0006 négy évfolyamos, kerettantervre épülő, angol emelt szintű 4 16

Idegennyelv-oktatás

első idegen nyelv: angol vagy német
második idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy olasz vagy orosz 


Felvételi eljárás

Felvételi követelmények

6 évfolyamos gimnázium: tanulmányi eredmény, központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika)
4 évfolyamos gimnázium: tanulmányi eredmény, központi írásbeli felvételi vizsga (magyar nyelv és matematika)

A felvételi vizsgák tervezett időpontja(i)

6 évfolyamos gimnázium (írásbeli): 2019. január 19. (szombat) 10.00 óra
4 évfolyamos gimnázium (írásbeli): 2019. január 19. (szombat) 10.00 óra


Iskolánk

Iskolánkban 1946 őszén kezdődött meg a tanítás. Sokáig a város egyetlen gimnáziuma volt az „Árpád”, s így fontos szerepe volt és van a helyi értelmiség kialakításában, a kulturális légkör megteremtésében.
Arra törekszünk, hogy a nevelési-oktatási folyamat során tanulóinkban olyan értékrendet alakítsunk ki, amelyben a személyes, egyéni boldogulást, érvényesülést szolgáló célok, valamint a közösségek pozitív normái kiegészítik, erősítik egymást.

Húsz éve indítottuk a hat évfolyamos gimnáziumi képzést. Ezt az oktatási formát a jó intellektuális képességű és felsőfokú tanulmányokra készülő tanulók számára hoztuk létre. A diákok már 12 éves kortól fokozott tanulásra, művelődésre inspiráló környezetbe kerülnek, és képességeiknek megfelelő program szerint tanulnak.
A hat évfolyamos gimnazisták tanulmányi átlaga, a tanulmányi versenyeken elért helyezései és kiemelkedő felvételi eredményei a képzés hatékonyságát bizonyítják.

A négy évfolyamos gimnáziumban azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 8. osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, biztonságos körülmények között szeretnék eltölteni.

Mind a hat, mind a négy évfolyamos gimnáziumi képzés a felsőfokú tanulmányok megkezdésére készít fel.

Intézményünk a tanórán kívüli személyiségfejlesztő foglalkozásokból sokszínű kínálatot nyújt.
Mind a felzárkóztatásra, mind a tehetséggondozásra nagy figyelmet fordítunk. Gazdag hagyományrendszerünk és az otthonos, harmonikus, fejlesztő légkör elősegíti az eredményes tanulást.

Az intézményünkben folyó munka színvonalát jelzi, hogy évek óta – az utolsó évek átlaga alapján – a felsőfokú továbbtanulásra felvételt nyert és a végzett tanulók aránya 90% felett van.

Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nyelvként választható: az angol, a német, a francia, az olasz és az orosz nyelv.

2019. szeptemberétől iskolánk Fő téri épülete, kívül-belül teljesen megújulva, a kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és berendezésekkel várja új tanulóit.   


Kollégiumi elhelyezés

Városi Kollégium