SZENT MARGIT GIMNÁZIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

 


OM azonosító: 031856

Cím: 2800 Tatabánya, Botond utca 1.

Telefon: 34/311-206

E-mail: iskola@sztmargitiskola.hu

Honlap: https://www.sztmargitiskola.hu

Igazgató: Turzáné Papp Erika

Pályaválasztási rendezvények időpontjai:

2019.november 13. (szerda) 17:00 órától szülői tájékoztató

2019. november 20. (szerda) 07.45 - 10.45 nyílt nap

2020. január 18. (szombat) 09:30 - 12:00 központi írásbeli felvételi vizsga

2020. március 7. (szombat) 09:00 órától egyedi beosztással, szóbeli ismerkedő beszélgetés

Induló képzési formák

A 2020/21-es tanévben felvételt hírdetünk négy évfolyamos 9.gimnáziumi osztályba


GIMNÁZIUM

     SSZ.                  

KÉPZÉSI FORMA MEGNEVEZÉSE      

KIMENETELÉNEK TÍPUSA KÉPZÉS IDŐTARTAMA (év) ISKOLAI ELŐKEPZETTSÉG LÉTSZÁM
0001

              Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi                         képzés,

               emelt óraszám angol nyelv, matematika

érettségi 4 8 általános 13 fő
0002               Négy évfolyamos általános tantervű gimnáziumi                képzés, emelt óraszám német nyelv, matematika érettségi 4 8 általános 13 fő

 

Felvételi eljárás


A jelentkezők teljesítményének értékelésében és a felvételi rangsor kialakításában figyelembe vesszük:
Felvételi eljárás

1. A jelentkezők általános iskolai tanulmányi eredményeinek beszámítása (100 pont):

  • matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv és egy választható természettudományos tárgy (természetismeret, biológia, földrajz, kémia, fizika)
  • 5.6.7.tanév végi és 8.félévi eredmények figylembe véve
  • 5 tantárgy x 4 = 20 osztályzat (maximum: 20 osztályzat x 5= 100 pont.

2. A központi írásbeli vizsga eredménye (100 pont): az írásbeli  magyar nyelv (50 pont) és matematika (50pont) feladatlapok eredményeit egyenlő súllyal számítjuk be.

3. Szóbeli meghallgatás, egy ismerkedő beszélgetés, amelynek során a jelentkezőt önmagáról, érdeklődési köréről, családjáról, hitéletéről, tanulmányairól, olvasmányairól kérdezzük.

    Olyan készségek meglétéről szeretnénk meggyőződni, mint  a beszédkészség, mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyílvánulás. A jelentkezőkkel együtt, a szóbeli meghallgatásra, a szülőket is várjuk.

Az iskola pedagógiai programja alapján tanulóink a saját intézményből felvételi eljárás nélkül is folytathatják tanulmányaikat a gimnáziumban. A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vehetjük.

Jogorvolati kérelem:  A felvétel elutasítása esetén a Köznevelési Törvény 37.§ alapján a szülő a döntés ellen - kizárólag törvényességi kifogással - az igazgatónál benyújtott jogorvolati kérelemmel fordulhat a gimnázium fenntartójához.

A kérelem elbírálásának határideje 2020.június 1.

A központi felvételi írásbeli vizsgára az iskolában vagy másik központi írásbelit tartó középiskolában lehet jelentkezni (írásban) 2019. december 6-ig, péntekig.

Részletes felvételi tájékoztató olvasható iskolánk honlapján: http://www.sztmargitiskola.hu


Iskolánkról:

Általános iskolánkban 1993.őszén kezdődött meg a tanítás. Több mint két évtized eltelte után felmerült az igény, hogy az általános iskolában végzett tanulók katolikus gimnáziumban folytathassák tanulmányaikat és ehhez ne kelljen elhagyni Tatabánya városát. Így a 2019/2020-as tanévben már el is indult az első gimnáziumi osztály az általános iskola épületében. A régi Bányakórházból felépülő új gimnáziumi épületben várhatóan a 2020/21-es tanévben kezdődik meg a tanítás, ahol a kor elvárásainak megfelelő eszközökkel és berendezésekkel végezhetjük nevelő-oktató munkánkat.

Iskolánkban első idegen nyelvként angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség (melyet a tanuló az általános iskolában tanult), míg második nylevként választható : az angol, a német és a francia nyelv. Az idegen nyelveket emelt óraszámban tanítjuk.

Azon diákok számára biztosítunk tanulási lehetőséget, akik 8.osztály után középiskolás éveiket biztos alapot nyújtó intézményben, biztonságos körülmények között szeretnék eltölteni és felsőfokú tanulmányok megkezdésére készülnek.

Kiemelt területek:

- lelki napok, évfolyammisék

- zarándoklatok

- tantárgyi- és sport versenyek

- tehetséggondozó tantárgyi szakkörök

- sport-, énekkar-, kézműves-, rajz-, színjátszó szakkör

- nyuszi-tábor a 9.évfolyamon

- osztálykirándulások

- táborok

Pedagógiánk célja, hogy olyan fiatalokat neveljünk és képezzünk, akik az iskolánkban elmélyített értékekre és az itt elsajátított biztos, alapos és korszerű ismeretekre építkezve felnőttként hiteles és vonzó képviselői lesznek keresztény hitünknek. Emberi  magatartásukkal, elkötelezettségükkel, ugyanakkor megbízható tudásukkal is helytállnak ott, ahová hivatásuk szólítja őket - a családban, szűkebb és tágabb környezetükben, munkájukban, az egyházban és a társadalomban.

Az iskola területi korlátozás nélkül mindazoknak ajánlja programját, akik a fentiekben bemutatott elképzelések és követelmények mentén haladva kívánják folytatni tanulmányaikat.