JÁVORKA SÁNDOR MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM


OM azonosító: 031966
Cím: 2890 Tata, Új út 19.
Telefon: 34/ 587-580
Fax: 34/ 587-580
E-mail: javorka@javorka-tata.sulinet.hu
Honlap: www.javorka-tata.sulinet.hu
Igazgató: Szeifert István


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

   
Nyílt napok időpontjai:

2018. november 13. (kedd)  8:00 - 14:00 óra (tanulóknak)
2019. január 10. (csütörtök) 15:00 - 16:00 óra

Pályaválasztási szülői értekezlet:

2018. november 13. (kedd)  16:00 - 17:00 óra


Induló képzési formák

Szakgimnázium (képzési idő 4 + 1 év)

A közismereti oktatással párhuzamosan az ágazati szakképzési kerettanterv szerinti elméleti és gyakorlati képzés folyik. Felvétel a tanulmányi eredmények alapján történik. Az oktatott első idegen nyelv az angol vagy a német.
Jelentkezni a 8. évfolyam befejezése után lehet. A szakmai érettségit megszerzett tanulók folytatják tanulmányaikat, a szakképzés keretében technikus végzettséget szereznek.
Két osztály indítását tervezzük: mezőgazdasági és élelmiszeripari szakmacsoportban.

 

Szakközépiskola (képzési idő 3 + 2 év)

A képzés keretében 3 év alatt szakképesítést szereznek a tanulók, majd lehetőség van 2 év képzési idő alatt az érettségire való felkészülésre.
A szakképzési évfolyamokon a szakképzési kerettanterv szerint – a közismereti oktatással párhuzamosan – szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A gyakorlati oktatás iskolai tanműhelyben és üzemi formában történik. Jelentkezni a 8. évfolyam elvégzése után lehet.
A 9. évfolyam során a tanulók szintvizsgát tesznek, és az eredményes szintvizsga után a tanulókkal tanulószerződést kötünk.
A kiemelten támogatott szakmát tanulók tanulmányi ösztöndíjban részesülnek.

A 2018/2019. tanévben kiemelten támogatott szakmáink: mezőgazdasági gépész és a pék (Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj).

A szakmai képzéshez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.


Induló képzési formák

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA SZAKMACSOPORT

KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV)

SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG

FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)

I. SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉS
0001 Mezőgazdaság 4+1 Mezőgazdasági technikus
54 621 02
8 általános 34
0002 Élelmiszeripar 4+1 Élelmiszeripari technikus 
54 541 02
8 általános 34
II. SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
0003 Mezőgazdaság 3+2 Dísznövénykertész
34 622 01
8 általános 28
0004 Mezőgazdaság 3+2 Gazda
34 621 01
8 általános 28
0005 Mezőgazdaság 3+2 Halász, haltenyésztő 
34 624 01
8 általános 28
0006 Élelmiszeripar 3+2 Húsipari termékgyártó
34 541 03
8 általános 28
0007 Mezőgazdaság 3+2 Mezőgazdasági gépész 
34 521 08
8 általános 28
0008 Élelmiszeripar 3+2 Pék
34 541 05
8 általános 28
0009 Mezőgazdaság 3+2 Virágkötő- és virágkereskedő
34 215 04
8 általános 28
0010 3+2 Pék-cukrász 8 általános 28

További lehetőségek:

 • Sikeres szakmai vizsga után lehetőség van beiratkozni a szakmunkások érettségire történő felkészítő osztályába. (tanulmányi idő: 2 év)
 • Érettségire épülő szakképzés azok számára, akik úgy érzik nem jól döntöttek vagy más iskolákban szerezték meg az érettségit:
  • mezőgazdasági technikus képzés (tanulmányi idő: 2 év)
  • élelmiszeripari technikus képzés (tanulmányi idő: 2 év)


Ingyenesen megszerezhető:

 • A mezőgazdasági gépész végzettségre ráépülő „Mezőgazdasági gépjavító” szakma (tanulmányi idő: 1 év)
 • A mezőgazdasági technikus végzettségre ráépülő „Vidékfejlesztési szaktechnikus” végzettség (tanulmányi idő: 1 év)
 • Az élelmiszeripari technikus végzettségre épülő „Sütő - és cukrászipari szaktechnikus„ végzettség (tanulmányi idő: 1 év)

Saját autós iskolánkban, kedvezményesen megszerezhető a „T” és „B” kategóriás jogosítvány.


Felvételi eljárás

Az iskola felvételi vizsgát nem tart.  
A 9. évfolyamra jelentkező tanulók az általános iskolából hozott érdemjegyeik alapján kapcsolódnak be a felvételi folyamatba.
A tanulói rangsort az érdemjegyeik összegzésével kapott pontszám határozza meg. A pontszám kialakításához az 5-6-7. év végi, és a 8. év félévi magyar nyelv-és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, továbbá mezőgazdasági szakmacsoportban a 7. év végi és a 8. év félévi biológia és informatika, élelmiszeripari szakmacsoportban a 7. év végi és a 8. év félévi kémia és informatika jegyek kerülnek figyelembe vételre.


Iskolánk

Iskolánk nagy múltú intézmény, közel 75 éve mezőgazdasági és élelmiszeripari szakembereket képez. Számtalan jó szakember került ki intézményünkből, akik a mezőgazdasági és élelmiszeripari nagyüzemek irányításában, vállalkozásokban, oktatásban, egyéni gazdálkodásban vesznek részt. Arra is van példa, hogy az érettségi után az élet más területén találják meg boldogulásukat a nálunk végzett tanulók (orvos, képzőművész, lelkész, rendőr stb.).

Tehetséges tanulóinkat segítjük a felkészülésben. Különböző megyei, országos tanulmányi – és szakmai versenyeken vesznek részt tanulóink, ahol jó eredményeket érnek el. Változatos a szabadidős kínálatunk (sport, színházlátogatások, szakkörök, színjátszó kör, rajz szakkör, hangverseny látogatások színesítik az iskolai életet.

Iskolánkban kiemelt szerepe van a munkára nevelésnek, a „Jávorkás diákok” az itt töltött évek alatt megtanulnak dolgozni és ezt a tudást, képességet jól kamatoztatják az élet különböző területein.

Az iskolában jók a gyakorlati képzés lehetőségei:

 • 120 ha tangazdaság – Mária puszta
 • 1,5 ha gyümölcsös – Bajon
 • Pék tanüzem – az iskola területén
 • Üvegházak, szabadföldi területek a dísznövény kertészet számára.

Saját traktoros képzést működtetünk, tanulóink kedvezményesen szerezhetik meg a "T" és a "B" kategóriás jogosítványt.


Kollégiumi elhelyezés

A távollakók részére kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A kollégiumi ellátás ingyenes, csupán az étkezésért kell fizetni. A kollégiumban szervezett körülmények között zajlik a tanulás, az egyéni felkészülés. 
Barátságos légkörben, változatos sport – és szabadidős programok gazdagítják a kollégisták mindennapjait.