HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM

OM azonosító: 031932
Cím: 2840 Oroszlány, Kossuth Lajos út 2.
Telefon: 34/361-291, 34/560-400
Fax: 34/560-398
E-mail: kozepiskola.oroszlany@gmail.com 
Honlap: http://kozepiskola.oroszlany.hu/
Igazgató: Dr. Radványiné Varga Andrea


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

A Hamvas Béla Gimnázium folyamatos tájékoztatót tart a honlapján:

http://kozepiskola.oroszlany.hu

A járványveszély miatt az iskola előre tervezett nyílt napjai helyett online pályaválasztási tájékoztatót tartunk az egyes általános iskolák osztályaival előre egyeztetett időpontban.

Amennyiben az igazgatói egyeztetéseken túl igény merül fel a további online tájékoztatókra, kérem szíveskedjenek jelezni az érintettek a következő elérhetőségeken:

Telefon: +36 34 560 400

Email: kozepiskola.oroszlany@gmail. com


Induló képzési formák

A Hamvas Béla Gimnáziumban a 2021/22-es tanévben induló kilencedik osztályok kínálata:

Tanulmányi terület kódja Emelt színtű csoport Megszerezhető képzettség megnevezése Tanulmányi idő (év) A képzettség megszerzéséhez szükséges végzettség Felvehető létszám
0001 4 évfolyamos általános tantervű érettségi 4 4 évfolyamos gimnázium 16
0002 4 évfolyamos emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból érettségi 4 4 évfolyamos gimnázium 16
0003 4 évfolyamos emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból érettségi 4 4 évfolyamos gimnázium 34


A Hamvas Béla Gimnáziumban 4 évfolyamos gimnáziumi nevelő-oktató munka folyik, a következő tanévben két kilencedik osztály indítható.

Felvételi eljárás:

Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik a kilencedik évfolyamra a felvétel.

Iskolánk:

  • Az iskola bemutatása: Az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium a járás egyetlen gimnáziuma. Célja az érettségi vizsgára  és a felsőfokú tanulmányokra  való felkészítés. Kiemelt területei az angol és a német nyelvből való emelt szintű képzések, sikeres a nyelvvizsgákra való felkészítés. Második idegen nyelvként választható az angol, német és a spanyol nyelv. Fontosnak tartjuk a tehetséggondozást. Segítjük a lemaradó diákok felzárkóztatását. Az iskola elhivatott az ökoiskola alapelvei mellett. A tantestület stabil, magas szintű pedagógiai értékeket képvisel. Külön figyelmet fordítunk a tanulók egyéni fejlesztésére, támogatjuk őket a céljaik elérésében. Kiemelt terület a rajz és vizuális oktatás és a sportolók támogatása. Az iskola épülete korszerű, nemrégiben bővült két természettudományos laborral, a tárgyi feltételek biztosítják a gimnáziumi nevelő-oktató munkát.
  • Tanórán kívüli elfoglaltságok, programok: Az iskolában színes a közösségi élet. A DÖK változatos programokat szervez. Az iskolában ökoszakkör, sportkör működik. A tehetséggondozás keretében pályázatokhoz kapcsolódó rendezvényeken vehetnek részt a diákok. Az érettségi vizsgára közép és emelt szinten szervezünk csoportokat, nyelvvizsgára történő felkészítéseket. A tanórán kívüli elfoglaltságok között kirándulások, táborok, sportrendezvények, képzőművészeti tárlatok is vannak
  • Kollégiumi elhelyezés biztosítása: Az Oroszlány Város által működtetett kollégiumban van lehetőség a távolról érkező tanulóink elhelyezésére. Jelenleg is vannak a kollégiumban diákjaink.
  • Iskolai hagyományok: A Hamvas Béla Gimnázium 60 éves hagyományaihoz híven minden évben a tanév rendjében megtervezi rendezvényeit. A kilencedik osztályosok számára fontos a gólyatábor, a gólyaavatás. Minden évben sor kerül a szalagavatóra, a Hamvas Béla gimnáziumi napokra, a BORSHOW-ra, a zöld napra, a ballagásra. Hagyományos rendezvénynek számítanak az ökoiskola kirándulásai, programjai, táborai.
  • Nemzetközi kapcsolatok: Az iskola a Németországban lévő Heinsbergben levő gimnáziummal tart cserediák kapcsolatot, aktívan részt vesz a eTwinning együttműködésekben, az ERASMUS+ nemzetközi tanártovábbképzésekben.
  • Támogatóink: A Hamvas Béla Gimnázium fenntartója és működtetője a Tatabányai Tankerületi Központ, maximális támogatást kap Oroszlány Város Önkormányzatától, az iskola mellett működő Oroszlány  Középiskoláiért Alapítványtól, az oroszlányi ipari parkban működő vállalatoktól és a városban lévő civil szervezetektől. Nagyon jó az együttműködésünk az oroszlányi és a környező településeken lévő általános iskolákkal, középiskolákkal és kiemelt a kapcsolatunk a felsőfokú intézményekkel ( pl. BME, ELTE, SOTE )