ESZTERGOMI KOLPING KATOLIKUS KÖZÉPISKOLA

OM azonosító: 031986
Cím: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 22.
Telefon: 33/520-165
Fax: 33/520-165
E-mail: kolping@invitel.hu
Honlap: www.kolping-egom.hu
Igazgató: Czaheszné Ujvári Zsuzsanna


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

2018. december 01. szombat 9:00-12:00 pályaorientációs nyílt nap (szakmák bemutatása)
2018. december 13. csütörtök 8:00-12:00 nyílt nap (rövid tájékoztató az iskoláról)
2019. január 07. hétfő 8:00-10:00 nyílt nap (rövid tájékoztató az iskoláról)


Iskolarendszerű képzés

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA SZAKMACSOPORT KÉPZÉS IDŐTARTAMA (ÉV) SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE, OKJ AZONOSÍTÓ SZÁMA ISKOLAI ELŐKÉPZETTSÉG FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)
0001 Faipar 3 asztalos
34 543 02
8 általános 24
0002 Vendéglátás-turisztika 3 cukrász
34 811 01
8 általános 24
0003 Vendéglátás-turisztika 3 pincér
34 811 03
8 általános 24
0004 Vendéglátás-turisztika 3 szakács
34 811 04
8 általános 24
0005 Szociális szolgáltatás 3 szociális gondozó és ápoló
34 762 01
8 általános 48


Felvételi eljárás

Felvételi követelmények

Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik.


Iskolánk

Iskolánkat a német és a magyar kormány együttműködési szerződése alapján a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány hozta létre 1994-ben.
2007. szeptember 01-jétől fenntartásunkat átvette a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet.

Állami feladatokat ellátó keresztény szellemiségű iskolánk elsősorban az általános iskolát gyengébb eredménnyel végző, szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozik, akik nehezebben jutnának be más középfokú intézménybe. Célunk a fiatalok megóvása az elkallódástól, első szakmához juttatásuk, munkába állásuk segítése, egyúttal be-, illetve visszaillesztésük a társadalomba. A kolpingi életműből kisarjadt mozgalom arra akarja képessé tenni fiatal tagjait, hogy keresztényként a világban, azaz a foglalkozásukban, a családban, az Egyházban és a társadalomban is megállják a helyüket.

A tanulókat felekezeti megkülönböztetés nélkül vesszük fel. A felvétel a tanulmányi  eredmények alapján történik. A diákok az általános iskola befejezése után, 14 éves kortól nyerhetnek felvételt iskolánk 9. osztályába.

A tanulók a közismereti tantárgyak mellett már a 9. évfolyamon is kapnak szakmai képzést az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákból. Saját, jól felszerelt tanműhelyünk, tankonyhánk és tanéttermünk segíti a képzést. A 10–11. évfolyamon gazdálkodó szervezeteknél, szociális intézményeknél és vállalkozóknál is teljesítenek szakmai gyakorlatot diákjaink. A 3 éves szakképzés központi kerettantervre épül.

A tanulmányi területekre olyan sajátos nevelési igényű tanulókat is felveszünk, akiket a többi diákkal együtt képezhetünk. Az egyes szakmákra való felvételhez egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Az idegen nyelvek közül iskolánkban a német nyelv tanulására van lehetőség, és heti két órában hit- és erkölcstan oktatást is tartunk.

Tanórán kívüli elfoglaltságok, programok

 • Fejlesztőórák – amelyek a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási vagy magatartásbeli nehézségekkel küzdő tanulók fejlődését támogatják.
 • Korrepetálás – amely a nehezebben tanuló diákok felzárkózását segíti.
 • Tehetséggondozás – amely a tanulmányi és a szakmai versenyekre (pl. OSZKTV, Szakma Sztár stb.) való felkészülést biztosítja.
 • Szakkörök – amelyek különféle érdeklődésű tanulók számára nyújtanak hasznos időtöltést.
 • Iskolai rendezvények, ünnepségek – amelyeken a szereplő diákok megmutathatják színészi hajlamukat és tehetségüket.
 • Kirándulások, táborok – amelyek során a tanulók a szép tájakon és földrajzi-történelmi nevezetességek mellett jobban megismerkedhetnek egymással és tanáraikkal is.


Iskolai hagyományok

 • Sportnap és egészségnap: Tanévkezdéskor erőt, ügyességet és találékonyságot igénylő feladatokkal, versenyekkel hangolódunk rá az új tanévre. Eközben a 9. évfolyamra beiratkozók játékos formában ismerkedhetnek meg az iskolával, a tanulótársaikkal és a tanáraikkal.
 • Gólyaavató: Ezen az iskolai rendezvényen a kilencedikesek tréfás, ötletes feladatokat kapnak, amelyeket a diákönkormányzat felsőbb évfolyamos tanulói állítanak össze. Az avatás egy humoros esküvel és az osztályok eredményeinek díjazásával zárul.
 • Szalagavató: A végzős tanulók avatását januárban tartjuk. Nyitótánccal kezdődik, majd a végzősök vidám műsorával folytatódik, és végül pezsgős koccintással fejeződik be.
 • Kolping-nap: Iskolánk névadója, Adolph Kolping tiszteletére évente megtartott iskolai program, amelynek keretében a diákok vetélkedőkön, sportversenyeken mutathatják be tudásukat és ügyességüket. Ezen a napon tartjuk a Diákparlamentet is, amelyen az igazgató tájékoztatja a tanulókat az iskola életével kapcsolatos legfontosabb témákról, és válaszol a feltett kérdésekre.


A legfontosabb intézmények, cégek és vállalkozások, amelyekkel kapcsolatot tartunk

 • Bóka Beáta egyéni vállalkozó, Határcsárda, Dorog;
 • Investor 2005 Kft., Portobello Hotel, Esztergom;
 • Nagyvillám Panoráma Étterem Kft., Visegrád;
 • Pánczél Szolgáltató Kft., Nagysáp;
 • Vaszary Kolos Kórház, Esztergom.

Kollégiumi elhelyezés

Tanulóink számára szükség esetén az esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium biztosít elhelyezést.
Cím: 2500 Esztergom, Szent István tér 6.
Tel.: 33/400-005
Internet cím: http://www.korosi-koll.sulinet.hu/