ESZTERGOMI KOLPING KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

OM azonosító: 031986
Cím: 2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 22.
Telefon/Fax: 33/520-165
E-mail: kolping@invitel.hu
Honlap: www.kolping-egom.hu
Igazgató: Czaheszné Ujvári Zsuzsanna


Pályaválasztási rendezvények időpontjai (nyílt nap)

 • december 3. (csütörtök), 9:00 órától tájékoztató, az iskola bemutatása


Induló képzési formák (technikum / szakképzés)

TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJA SZAKMACSOPORT KÉPZÉSi IDŐ (ÉV) SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE A szakképesítés megszerzéséhez szükséges végzettség FELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)
0001 Élelmiszeripar 3 pék-cukrász 8 általános 15
0002 Turizmus-vendéglátás 3 cukrász 8 általános 10
0003 Turizmus-vendéglátás 3 pincér-vendégtéri szakember 8 általános 10
0004 Turizmus-vendéglátás 3 szakács 8 általános 10
0005 Szociális 3

szociális ápoló és gondozó

8 általános 18
0006 Építőipari 3

szárazépítő

8 általános 17
0007 Szociális 3

gyermek- és ifjúsági felügyelő

8 általános 12


Felvételi eljárás

Az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik.

Iskolánk

Iskolánkat a német és a magyar kormány együttműködési szerződése alapján a Kolping Oktatási és Művelődési Alapítvány hozta létre 1994-ben. 2007. szeptember 1-jétől fenntartásunkat átvette a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet.

Iskolánkban családias légkörű, kis létszámú osztályokban zajlik a közismereti, a szakmai elméleti és a gyakorlati oktatás. Ez a tanulók egyéni ütemben való haladását szolgáló nagyobb odafigyelést és támogatást teszi lehetővé. valamint a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetben a tanulás iskolai körülményeinek egészségesebb és biztonságosabb voltát is szavatolja, mivel a járványügyi előírások fokozottabb betartásának, illetve betartatásának, a betegség megelőzésének több teret biztosít.

Állami feladatokat ellátó, keresztény szellemiségű iskolánk az általános iskolát gyengébb eredménnyel végző, szociálisan hátrányos helyzetű tanulókkal is foglalkozik, akik nehezebben jutnának be más középfokú intézménybe. Célunk e fiatalok megóvása az elkallódástól, első szakmához juttatásuk, munkába állásuk segítése, integrációjuk a társadalomba. A kolpingi életműből kisarjadt mozgalom arra akarja képessé tenni e fiatalokat, hogy a világban, a társadalomban, a családban és a foglalkozásukban egyaránt megállják a helyüket.

A tanulókat felekezeti megkülönböztetés nélkül vesszük fel. Felvételi vizsgát nem tartunk, a felvétel a korábbi tanulmányi eredmények alapján történik, rangsorolással, csupán az egészségügyi és a pályaalkalmassági vizsgálat követelményeinek kell megfelelni. A diákok az általános iskola befejezése után, 14 éves kortól nyerhetnek felvételt iskolánk 9. osztályába. A tanulmányi területekre olyan sajátos nevelési igényű tanulókat is felveszünk, akiket a többi diákkal együtt képezhetünk.

A tanulók 9. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett szakmai ágazati képzésben vesznek részt. Saját, jól felszerelt tanműhelyünk, tankonyhánk és tanéttermünk segíti a képzést. A 10–11. évfolyamon a duális képzés keretei között gazdálkodó szervezeteknél, szociális intézményeknél és vállalkozóknál teljesítenek szakmai gyakorlatot diákjaink. Megújult három éves szakképzésünk az Innovációs és Technológiai Minisztérium központi programtantervei alapján kidolgozott, saját szakmai programunk szerint zajlik, a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően.

Az idegen nyelvek közül iskolánkban a német nyelv tanulására van lehetőség, és heti egy órában hit- és erkölcstan oktatást is tartunk.

 

 • Tanórán kívüli elfoglaltságok, programok
  • Fejlesztőórák – a sajátos nevelési igényű (SNI) és a beilleszkedési, tanulási vagy magatartásbeli nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulók fejlődését támogatják, ezeket az iskola gyógypedagógusa tartja.
  • Korrepetálás – a nehezebben tanuló diákok felzárkózását segíti.
  • Tehetséggondozás – a tanulmányi és a szakmai versenyekre (pl. OSZKTV, Szakma Sztár stb.) való felkészülést biztosítja.
  • Szakkörök – különféle érdeklődésű tanulók számára nyújtanak hasznos időtöltést.
  • Iskolai rendezvények, ünnepségek – ezeken a szereplő diákok megmutathatják színészi hajlamukat és tehetségüket.
  • Kirándulások, táborok – ezek során a tanulók a szép tájakon és földrajzi-történelmi nevezetességek mellett jobban megismerkedhetnek egymással és tanáraikkal is.

 

 • Kollégiumi elhelyezés biztosítása

Tanulóink számára az esztergomi Kőrösy László Középiskolai Kollégium biztosít elhelyezést.

Cím: 2500 Esztergom, Szent István tér 6.

Tel.: +36 33 400 005

Honlap: http://www.korosi-koll.sulinet.hu/

 

 • Iskolai hagyományok
  • Gólyaavató: Ezen az iskolai rendezvényen a kilencedikesek tréfás, ötletes feladatokat kapnak, amelyeket a diákönkormányzat felsőbb évfolyamos tanulói állítanak össze. Az avatás egy humoros esküvel és az osztályok eredményeinek díjazásával zárul.
  • Szalagavató: A végzős tanulók avatását január végén vagy február elején szoktuk megtartani. Nyitótánccal kezdődik, majd a végzősök vidám műsorával folytatódik, és végül pezsgős koccintással fejeződik be.
  • Kolping-nap: Iskolánk névadója, Adolph Kolping tiszteletére évente megtartott iskolai program, amelynek keretében a diákok vetélkedőkön, sportversenyeken mutathatják meg tudásukat és ügyességüket. Ezen a napon tartjuk a Diákparlamentet is, amelyen az igazgató tájékoztatja a tanulókat az iskola életével kapcsolatos legfontosabb témákról,
  • és válaszol a feltett kérdésekre.

 

 • A legfontosabb intézmények, cégek és vállalkozások, amelyekkel kapcsolatot tartunk
  • Édes Anna Cukrászda, Dorog
  • Granárium Központ, Nagysáp
  • Határcsárda, Dorog
  • Hévíz Étterem, Esztergom
  • Mediterraneo Étterem, Esztergom
  • Portobello Hotel, Esztergom
  • Osztermann Cukrászda, Dorog/Esztergom