BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM

OM azonosító: 038115

Szervezeti egységkód: KA3401

Cím: 2800 Tatabánya, Gál István lakótelep 701.

Intézményvezető: Pleier Tamás

Telefon/fax: 34/339-571 / 34/311-749

E-mail: bardos.blg@gmail.com

Honlap: www.barla.blg.sulinet.hu


Pályaválasztási rendezvények időpontjai:

Online pályaválasztási szülői értekezlet

  • a 8 évfolyamos osztályba felvételizőknek:        2020. november 16. (hétfő), 17:00
  • az 5 és 4 évfolyamos osztályba felvételizőknek:          2020. november 17. (kedd), 17:00

Bemutatkozó kisfilm:


Induló képzési formák

GIMNÁZIUMI KÉPZÉS
TANULMÁNYI TERÜLET KÓDJAAZ OSZTÁLY MEGNEVEZÉSEVÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVEGYÉB INFORMÁCIÓFELVEHETŐ LÉTSZÁM (FŐ)
0001 Nyolc évfolyamos Angol vagy német

A 2. idegen nyelv a 9. évfolyamtól választandó (angol/német, francia, olasz, spanyol)

32
0002 Öt évfolyamos 
angol nyelvi előkészítővel
Francia, német, olasz, spanyol

Angol nyelvoktatás heti 12 órában,

9. c osztálytól csoportbontás magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből

16
0003 Öt évfolyamos 
német nyelvi előkészítővel
Angol, francia, olasz, spanyol

Német nyelvoktatás heti 12 órában,

A1 nyelvi tudásszint szükséges

16

0004

Négy évfolyamos

emelt óraszámú idegen nyelvi képzés

Francia, német, olasz, spanyol

Az első idegen nyelv az angol.
Csoportbontás magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből

16
0005 Négy évfolyamos
emelt óraszámú idegen nyelvi képzés
Angol,francia, olasz, spanyol

Az első idegen nyelv a német.
Csoportbontás magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből

14


Felvételi eljárás:

A felvételi eljárás során a gimnázium a központi írásbeli vizsga eredményeit és az általános iskolai tanulmányi eredményeket veszi figyelembe.

Iskolánk:

Amit hasznos (érdemes) tudni a Bárdosról

 A Bárdos László Gimnázium értékrendje népszerűvé és elismertté tette az intézményt: a gyermekközpontúság, a tehetséggondozás és a folyamatos megújulás fontos alapelvei az iskolának. Mozgalmas diákéletünk jól segíti a pedagógiai törekvések megvalósítását.

A nevelő-oktató munka eredményei, valamint a gimnáziumhoz való érzelmi kötődés jól nyomon követhetők. Az idegen nyelvek (angol, francia, német, olasz, spanyol) magas szintű oktatását az előrehozott érettségi vizsga eredményei és a sikeres nyelvvizsgák igazolják. Az érettségire felkészülést a csoportbontásos oktatás segíti.

Iskolánk többféle pályázat részese: megvalósult a kompetenciaalapú oktatás, referenciaintézmény és az Oktatási Hivatal Bázisintézménye lettünk, és megújult az épületünk. A LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgahelye vagyunk.

Célunk a környezettudatos és egészséges életmódra, a fogyasztói, valamint a pénzügyi tudatosságra nevelés. Jó gyakorlatunk a diákbiológus és -környezetvédő nap. A Pénz7 témahét partneriskolája vagyunk. A tatabányai „Kéz a kézben” program keretében partnerünk a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

Eredményesen és elismerten jól alkalmazkodtunk a digitális oktatás követelményeihez, melynek tapasztalatait, sikeres elemeit továbbra is használjuk.

Az iskola Géniusz Alapítványa tanulóinknak támogatást biztosít a versenyeztetéshez, a külföldi utazásokhoz, valamint a nyári balatoni táborozáshoz. A 11740009-20034285 számlaszámon tudja fogadni a személyi jövedelemadó egy százalékát.